Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Ny info vedr eiendomsskatt 2018

Ny informasjon vedrørende eiendomsskatt 2018.

Som følge av stor pågang etter utsending av den nye skatteseddelen vil Balsfjord kommune iverksette strakstiltak med mål om å kunne besvare alle henvendelser som gjelder eiendomsskatt.

eiendomsskatt 2017

Informasjon om eiendomsskatt - ny taksering gjeldende for 2018

Balsfjord kommunestyre vedtok desember 2015 at alle eiendommer i Balsfjord skulle retakseres i løpet av 2016. Dette gjøres for å ha et korrekt grunnlag når eiendomsskattetaksten skal beregnes. Taksten har en varighet på 10 år og omfatter alle eiendommer i kommunen, kun med unntak av eksempelvis kirker, idrettsanlegg, museum m.m.

eiendomsskatt 2017

Utskriving av eiendomsskatt

I tiden 01.03.17 til 24.03.17 legges kommunens eiendomsskatteliste for 2017 ut til offentlig ettersyn i ekspedisjonen på rådhuset samt på vår hjemmeside.

Eiendomsskatt

Vedtekter for skattetakster

Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i kommunen, vedtatt av kommunestyret 30.01.13 med senere endringer 08.06.16

GENERELT OM EIENDOMSSKATTELOVGIVNINGEN

Eiendomsskatten styrker kommuneøkonomien og bidrar til at kommunene kan opprettholde eller bedre tjenestetilbudet til befolkningen.