Generelle opplysninger om eiendomsskatt.

Klikk her for å lese  - Vedtekter for eiendomsskatt i Balsfjord kommune.pdf

Elektroniske skjema:

Skjema klage på eiendomsskatt

Skjema ettergivelse/nedsettelse av eiendomdskatt

Fra 01.01.2012 er satsen for eiendomsskatt økt fra 6 til 7 promille etter vedtak i kommunestyret.