en gammel byggesak?Plan og næring har ansvar for kommunens oppgaver som bygningsmyndighet etter plan- og bygningsloven. Kommunens kontroll med byggevirksomheten skjer gjennom behandling av søknader, tilsyn og oppfølging av ulovligheter.

Ved søknadsbehandlingen bidrar kommunen blant annet til at det bygges med god kvalitet og i samsvar med regelverket. Ved tilsyn og ulovlighetsoppfølging er hovedfokus på at plan- og bygningslovgivningen overholdes i kommunen. Enheten har tett dialog med brukerne, som i hovedsak er bygningseiere, eiendomsutviklere og ulike byggeforetak.

 

Byggesak, byggesøknader, utslippssøknader, uregistrerte bygg, matrikkelføring, ferdigmeldinger:

Endring av eiendom: Gudmund Forseth - 77 72 21 26 / 481 46 308

Kart- og oppmåling: - Hanne Pauline Lie - 952 90 571