Betalingssatser for byggesak m.m. for 2016:

Betalingsregulativ_2016.pdf

Betalingssatser for vann, avløp, slamtømming og renovasjon for 2016:

Betalingssatser_2016 VAR.pdf