Marie Sagelv Utmo
Barnevernsleder
Tlf: 480 41 939
Mail: marie.sagelv.utmo@balsfjord.kommune.no

Lisa-Mari Ingebrigtsen Føre
Tlf: 950 85 075
Mail:   Lisa.Mari.I.Fore@balsfjord.kommune.no

Tanja Nilsen
Tlf: 909 68 133
Mail: tanja.nilsen@balsfjord.kommune.no

Marthe Kongsli Eliassen
Tlf. 902 10 688
Mail: marthe.kongsli.eliassen@balsfjord.kommune.no

Katrine Lunde
Tlf. 916 36 484
Mail: katrine.lunde@balsfjord.kommune.no


OSO barnevern Nord-Norge er et felles overordnet samarbeidsorgan for kommunene i nord og Bufetat - les mer