Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Årsmelding 2012

Kommunens driftsregnskap kommer ut med et mindreforbruk på kr 12,4 mill. De viktigste
forklaringsfaktorer er merinntekter på skatt og rammetilskudd, rentebesparelser, refusjonsinntekt utover budsjett, samt teknisk inntektsføring av pensjon (premieavvik).