For mer informasjon om messa se http://www.landbruknord.no/